Литература

Представљам вам листу литературе коју сматрам значајном за пословање и разумевање окружења.

Називи књига и линкови су дати у оригиналу ради лакшег сналажења: