Литература

Представљам вам листу литературе коју сматрам значајном за пословање и разумевање окружења. Називи књига и линкови су дати у оригиналу ради лакшег сналажења: Dilbert Gapingvoid Antifragility (Nassim Nicholas Taleb) Management 3.0 (Jurgen Appelo) Think and Grow Rich (Napoleon Hill) Poor Charlie’s Almanack (Charles T. Munger) The Essential Buffett (Voren Bafet za sva vremena) The Prince… Continue reading Литература