Upravljanje internetom

Na kojoj adresi stanuje Internet?

Internet je danas sveprisutan. Eksponencijalni rast mreže svih mreža jeste rezultat vizije bezgraničnog povezivanja grupice tehničkih entuzijasta iz Kalifornije i genijalno jednostavnih protokola koji su omogućili takve slobode. Internet je evoluirao u kompleksan sistem, ali jednostavan za korisnika. Koristeći popularne mogućnosti interneta, zanemarujemo kako sve to radi, a priča je u suštini jednostavna i zanimljiva. Šta je Internet – četiri podsistema Linkovi i saobraćaj Podaci putuju komunikacionim kanalima telekomunikacionih operatora. Sistem za usmeravanje (rutiranje) podataka, koristeći BGP (Border Gateway Protocol), nalazi najbolji put od izvora podataka do korisnika i omogućava pronalaženje alternativa. Korisnici najčešće vide mobilne i Wif-Fi mreže, ali

više »

Od Interneta do ICANN-a

U početku je bila ideja – ideja povezivanja   Priča počinje hipi šezdesetih godina na univerzitetima Južne Kalifornije. Tri drugara iz srednje škole – Vint Serf, Džon Postel i Stiv Kroker (Vinton-Vint Cerf, Jonatan-Jon Postel i Stephen-Steve Crocker) bili su među saradnicima profesora Leonarda Klajnroka (Leonard Kleinrock) koji je osm islio prve sisteme za povezivanje računara razmenom paketa podataka. Iz tog rada je nastala ARPANET mreža, čiji razvoj je finansirala DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), agencija za istraživanja Ministarstva odbrane SAD (US Department of Defense). U tom projektu, Vint Serf i Bob Kan (Robert Kahn) sedamdesetih su kreirali TCP/IP

više »

ICANN

ICANN (Internet Corporation for Assigned names and Numbers) je vodeća organizacija u upravljanju Internetom i odgovoran je za rukovođenje globalnom strukturom Interneta, kroz upravljanje sistemom internet identifikatora (IP adresa, naziva domena i brojeva protokola). ICANN je posebno značajan jer kontroliše sistem naziva domena (DNS), “adresar Interneta”, koji je jedini hijerarhijski sistem na Internetu. ICANN je globalna organizacija, registrovana kao nedobitna (not-for-profit) korporacija sa sedištem u Kaliforniji, SAD, a pored više stalnih kancelarija najvažniji rad se obavlja na redovnim sastancima ICANN zajednice, tri puta godišnje, tipično na različitim kontinentima. ICANN je multistejkholderska (višeakterska) organizacija koja donosi pravila za upravljanje sistemom domena

više »

IGF-MAG

Forum o upravljanju Internetom (Internet Governance Forum  – IGF) u diskusiji o javnim politikama vezanim za  upravljanje Internetom  okuplja pojedince iz raznih stejholderskih grupa, na ravnopravnoj osnovi. Ujedinjene nacije su rezolucijom Generalne Skupštine 2001. formirale Svetski samit o informacionom društvu  (World Summit on the Information Society  – WSIS) sa ciljem da se napredak informatičkih tehnologija iskoristi za svetski razvoj. Ovaj Samit je 2005. dao nalog generalnom sekretaru UN da formira Forum o upravljanju Internetom (Internet Governance Forum –  IGF) koju na multistejkholderskim principima treba da uspostavi dijalog o budućnosti upravljanja Internetom. Mandat IGF-a je produžen do 2025. Uspeh globalnog IGF-a

više »

Upravljanje Internetom

Internet je globalna mreža od izuzetnog značaja za naše živote i poslovanje. Da bi se ova mreža iskoristila za dobrobit potrebno je da se svi dogovorimo kako da je razvijamo i koristimo. Upravljanje Internetom predstavlja razvoj i primenu zajedničkih principa, normi, pravila, postupaka pri donošenju odluka i programa koji oblikuju evoluciju i korišćenje Interneta, od strane vlada, privatnog sektora i civilnog društva, u njihovim specifičnim ulogama. Ovo je definicija koju je dao Svetski samit o informacionom društvu (World Summit on the Information Society – www.itu.int/wsis). Internet je nastao na moderni način, povezivanjem akademskih institucija, vladinih organizacija i kompanija. Internet nema

više »

Danko Jevtović

Internet, Telecommunications, IT, Investments, Regulator

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Izdvojene sekcije
Zanimljivosti
Kategorije
Translate »