DNS

Pojednostavljeno Internet se na tehničkom nivou sastoji od sistema za prenos saobraćaja (veze i usmeravanje), servisa (sajtovi i druge usluge i sadržaji) i adresnog sistema (identifikatori). Svaka tačka (računar) na Internetu ima svoju IP adresu, ali ljudi koriste sistem naziva domena da bi pronašli sadržaje, kao kroz adresar ili telefonski imenik.

Internet domen (Internet domain) je skup podataka koji opisuje jedinstvenu administrativno-tehničku celinu na Internetu, prema pravilima DNS sistema. Ovi podaci mogu da budu adrese računara, resursa ili servisa na domenu (www, mail, ftp…), nazivi i adrese DNS servera, sigurnosni podaci za DNSSEC i dr. Globalnu vidljivost internet domena omogućava DNS servis.

Naziv internet domena (Internet domain name) je tekstualna oznaka koju korisnik registruje za svoje potrebe, čime stvara administrativno-tehničku mogućnost za vidljivost internet domena pod tim nazivom. Prilikom registracije, naziv se upisuje u zbirku podataka, kojim upravlja Registar internet domena. Naziv internet domena je aktivan kada se izvrši upis podataka o registraciji, uključujući podatke o DNS serverima, u DNS tabelu (DNS zone) i ta tabela aktivira na javnim DNS serverima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »