DNS

Поједностављено Интернет се на техничком нивоу састоји од система за пренос саобраћаја (везе и усмеравање), сервиса (сајтови и друге услуге и садржаји) и адресног система. Свака тачка (рачунар) на Интернету има своју IP адресу, али људи користе систем назива домена да би пронашли садржаје, као кроз адресар или телефонски именик.

Интернет домен (Internet domain) је скуп података који описује јединствену административно-техничку целину на Интернету, према правилима DNS система. Ови подаци могу да буду адресе рачунара, ресурса или сервиса на домену (www, mail, ftp…), називи и адресе DNS сервера, сигурносни подаци за DNSSEC и др. Глобалну видљивост интернет домена омогућава DNS сервис.

Назив интернет домена (Internet domain name) је текстуална ознака коју корисник региструје за своје потребе, чиме ствара административно-техничку могућност за видљивост интернет домена под тим називом. Приликом регистрације, назив се уписује у збирку података, којим управља Регистар интернет домена. Назив интернет домена је активан када се изврши упис података о регистрацији, укључујући податке о DNS серверима, у DNS табелу (DNS zone) и та табела активира на јавним DNS серверима.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *