IGF-MAG

Forum o upravljanju Internetom (Internet Governance Forum  – IGF) u diskusiji o javnim politikama vezanim za  upravljanje Internetom  okuplja pojedince iz raznih stejholderskih grupa, na ravnopravnoj osnovi.

Ujedinjene nacije su rezolucijom Generalne Skupštine 2001. formirale Svetski samit o informacionom društvu  (World Summit on the Information Society  – WSIS) sa ciljem da se napredak informatičkih tehnologija iskoristi za svetski razvoj. Ovaj Samit je 2005. dao nalog generalnom sekretaru UN da formira Forum o upravljanju Internetom (Internet Governance Forum –  IGF) koju na multistejkholderskim principima treba da uspostavi dijalog o budućnosti upravljanja Internetom. Mandat IGF-a je produžen do 2025.

Uspeh globalnog IGF-a je kreirao svetski interes za temu upravljanja internetom, što je dovelo do osnivanja većeg broja nacionalni i regionalnih inicijativa o upravljanju Internetom (NRI). Nama su posebni zanimljivi  EURODIG  i  SEEDIG.

Generalni sekretar UN-a je formirao Multistejkholdersku savetničku grupu (Multistakeholder Advisory Group – MAG) sa ciljem da ga savetuje o sadržaju i programu IGF-a. Grupu čine  55  odabranih predstavnika vlada, kompanija (privatnog sektora), civilnog društva, akademskih i tehničkih zajednica, kao i predstavnici zemalja domaćina i međudržavnih organizacija. MAG radi na sastancima uživo i virtualno, kroz radne grupe i druge inter-sesijske aktivnosti i tokom IGF skupova. Mandat člana MAG-a je ličan, godinu dana, uz mogućnost obnove do tri godine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »