IGF-MAG

Форум о управљању интернетом (Internet Governance Forum – IGF) у дискусији о јавним политикама везаним за управљање Интернетом окупља појединце из разних стејхолдерских група, на равноправној основи.

Уједињене нације су резолуцијом Скупштине 2001. формирале Светски самит о информационом друштву  (World Summit on the Information Society – WSIS) са циљем да се напредак информатичких технологија искористи за светски развој. Овај самит је 2005. дао налог генералном секретару УН да формира Форум о управљању интернетом (Internet Governance Forum – IGF) коју на мултистејкхолдерским принципима треба да успостави дијалог о будућности управљања Интернетом. Мандат IGF-а је продужен до 2025.

Успех глобалног ИГФ-а је креирао светски интерес за тему управљања интернетом, што је довело до оснивања већег броја национални и регионалних иницијатива о управљању Iнтернеtом (NRI). Нама су посебни занимљиви EURODIG и SEEDIG.

Генерални секретар УН-а је формирао Мултистејкхолдерску саветничку групу (Multistakeholder Advisory Group – MAG) са циљем да га саветује о садржају и програму IGF-а. Групу чине 55 одабраних представника влада, компанија (приватног сектора), цивилног друштва, академских и техничких заједница, као и представници земаља домаћина и међудржавних организација. MAG ради на састанцима уживо и виртуално, кроз радне групе и друге интер-сесијске активности и током IGF скупова. Мандат члана MAG-а је личан, годину дана, до три године.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *